PROGAMACIÓ

Últims Vídeos

Seccions destacades

El Safareig de la tele + vídeos

Vinaròs a Debat + vídeos

Falles + vídeos

Carnaval + vídeos

Benicarló + vídeos

Vinaròs + vídeos

Tots els dies a les 20 a les 21 hores, emisió en directe

Dilluns 20h."Maestrat esportiu"

Dimarts 20h. "Vinaròs a debat"

Dimecres 20h "Avui parlem"

Dijous 20h. "El Safareig de la tele"

Divendres 20 h. "La meua cuina"